مهندسان مشاور خانه عمران


طراحی و محاسبات سازه به صورت بهینه و بر مبنای مقررات ملی ساختمان و استانداردهای موجود، یکی از دغدغه های اساسی تمام کارفرمایانِ پروژه های خاص ساختمانی، صنعتی، تجاری وخدمات عمومی می باشد. گروه مهندسی این شرکت با بهره گیری از دانش و تجارب حرفه ای خود، می تواند در مناسب ترین زمان بهترین طرح و راهکارهایی را برای اجرای بهینه سازه به کارفرمایان محترم پیشنهاد دهد.

پروژه های ساختمانی بر اساس طرح معماری مورد نظر کارفرمای محترم شروع میشود. با توجه به اهمیت طرح معماری، طراحی و محاسبات سازه بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های طرح معماری انجام میگردد.

هماهنگی محاسبات سازه با معماری اهمیت فراوان و بسزایی دارد.
در طراحی سازه هیچ چیز غیر ممکن وجود ندارد و محدودتی نیست. در سازه و معماری، افزایش هزینه‌های سازه‌ای ممکن است طرح معماری را دگرگون سازد. با بهینه‌سازی محاسبات سازه کاربردی ممکن است طرح‌های پرهزینه معماری با هزینه‌ای کمتر قابل پیاده‌سازی باشد. طرح‌های پیچیده و جذاب معماری برای گروه سازه مسئله‌ای پیچیده و جذاب است که بایستی با بهترین عملکرد و کمترین هزینه، طراحی شود.

 
renova
مشـاوره تخریب ، نوسازی و تغییرات
engineering
محاسبات سازه با بهترین توجیه اقتصادی
(با همکاری اساتید دانشگاهی با تجربه اجرایی )
engineer-1
تاسیسات مکانیکی
(سیستمهای تهویه مطبوع، اطفا حریق)
solar-energy
تاسیسات برقی
(مهندسی روشنایی، BMS، برق اضطراری، صاعقه گیر و اتصال زمین، همبندی، اعلام حریق)