طراحی داخلی

طراحی سقف ها و دیوارها منعطف به فضاهای محیطی و همچنین نورپردازی های داخلی و دکوارسیون فضاها

 
  • طراحی داخلی
 
 

روف گاردن

طراحی سقف ها و دیوارها منعطف به فضاهای محیطی و همچنین نورپردازی های داخلی و دکوارسیون فضاها

 

طراحی نما

طراحی نما با توجه به جدیدترین سبک های معماری و بهترین صرفه ی اقتصادی با ارائه دیتایل بندی کامل و تایید کمیته نمای شهرداری مشهد